Group 5 Created with Sketch.
Group 7 Created with Sketch.
Group 6 Created with Sketch.
ANNUAL REPORT 2018

Kaitiaki, kaitiakitanga mauri – pupuri i te mauri kaitiaki.
Mēnā ka tau te mauri i te taiao ka tau te oranga o te ira tangata;
... if the life force of the environment is in balance,
the well-being of mankind is assured.